Kuvendi s’e miraton raportin e AKP’së

67

Seanca e Kuvendit të Kosovës, e nisur në ora 11:00 u vazhdua për ta shqyrtuar e raportit vjetor të Agjencisë Kosova të Privatizimit, i cili në fund nuk u miratua. Për këtë u propozua që ky raport të diskutohet në seancën e radhës.

Raporti i cili ka marrë kritika nga deputetët në fund nuk u votua.

Seanca përfundoi me propozimin e Adem Grabovcit, i cili kërkoi që dy pikat e mbetura të rëndit të ditës të diskutohen në seancën e radhës.