ISLANDA, VENDI MË I SIGURTË NË BOTË

ISLANDA, VENDI MË I SIGURTË NË BOTË

34

ISLANDA, VENDI MË I SIGURTË NË BOTË

Indeksi Global për Paqe 2016, është botuar kohëve të fundit nga Instituti për Ekonimi dhe Paqe duke zbuluar vendet më të sigurta dhe më të rrezikshme në botë.

Edicioni i 10-të vjetor i raportit, i cili u lirua më 8 qershor, rendit 163 vende në bazë të niveleve të tyre të paqes dhe prezantoi gjetjet në një hartë interaktive me ngjyra-koduar.

Për çdo shtet është lëshuar një rezultat i nivelit të qetësisë në vend, diçka e tillë e përcaktuar nga analiza e 23 faktorëve në këto tri kategori:

Niveli i sigurisë dhe jorrezikshmërisë në shoqëri e në familje.

Niveli i sigurisë dhe jorrezikshmëria nga konflikti ndërkombëtar.

Niveli i sigurisë dhe jorrezikshmëria ndaj militarizimi.

Islanda pretendon titullin më të lakmuar si vendi më i sigurtë në botë, duke qëndruar si vend evropian për mungesë të konflikteve të brendshme dhe ndërkombëtare si dhe gjendjen e qetë të shoqërisë së saj.

Danimarka, një tjetër vend nordik që zë vendin e dytë, ndërsa Austria është vendi i tretë më i sigurt në botë, përcjellë Klan Kosova.

Këtu janë 11 vendet më të sigurta në Tokë, së bashku me rezultatet e tyre përkatëse të nivelit të rendit të qetësisë në publik:

11. Finlanda – 1.429

10. Sllovenia – 1.408

9. Japonia – 1.395

8. Kanadaja – 1.388

7. Zvicwra – 1.37

6. Republika Çeke – 1.36

5. Portugalia – 1.356

4. Zelanda e Re – 1.287

3. Austria – 1.278

2. Danimarka – 1.246

1. Islanda- 1.192