Gratë ndërmarrëse, përballen me shumë vështirësi (Video)

40

Gruaja ndërmarrëse kosovare, përballet me vështirësi të financimit të biznesit për të cilin ajo punon dhe e vetëfinancon pa subvencione.

Gratë që udhëheqin biznese mundohen që përmes panaireve të cilat organizohen në Kosovë, por edhe rajon, të sigurojnë shitje të prodhimeve tyre – qoftë ushqimore apo artizanale.

Ato thonë se në Kosovë është vështirë me qenë ndërmarrëse. /Tribuna Channel/