Orllani bëhet me rrjet kanalizimi dhe impiant të ujërave të zeza

47

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu, ka pritur sot në një takim Alan Brown –  përfaqësues i Konzorciumit “Dorsch International Consultants GmbH” dhe “Community Development Initiatives – CDI, me të cilin ka biseduar për realizimin e projektit  për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit dhe impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Orllan.

Në takimin e kryetarit të Komunës së Podujevës, Agim Veliu, me përfaqësuesin e konzorciumit “Dorsch International Consultants GmbH” dhe “Community Development Initiatives – CDI (DORSH/CDI), Alan Brown, i cili është menaxher i “Programit mbështetës për ujë dhe kanalizim në zonat rurale faza e pestë”, është biseduar për detajet e realizimit të projektit për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit dhe impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Orllan.

Përfaqësuesi i Konzorciumit DORSH/CDI, e cila është implementuese e donacioneve të Qeverisë Zvicerane,  Alan Brown, e informoi kryetarin Veliu për projektin ideor për ndërtimin e Impiantit për trajtimin biologjik të ujërave të zeza në Orllan.

Kryetari Veliu shprehu gatishmërinë që Komuna të ndihmojë në realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm për banorët e Orllanit.

“Komuna do të kryejë të gjitha procedurat për të siguruar lokacionin dhe hapësirën e nevojshme për impiantin, në mënyrë që në fillim të vitit 2017 të fillojë realizimi i këtij projekti”, tha Kryetari Veliu.

Me këtë projekt është paraparë që krahas ndërtimit të Impiantit Konzorciumi DORSH/CDI të ndërtojë edhe rrjetin e kanalizimit në Orllan. Ky konzorcium do të hartojë projektin e ndërtimit të impiantit dhe rrjetit të kanalizimit, për realizimin e të cilit ka planifikuar një buxhet prej 500-600 mijë euro.

Me realizimin e këtij projekti ujërat e zeza të fshatit Orllan do të pastrohen deri në masën 90-95 për qind.