Rekord emigrantësh në Gjermani gjatë 2022

Popullsia e Gjermanisë u rrit në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave prej 84.3 milion persona në vitin 2022. Sipas një njoftimi të sotëm të Entit Federal të Statistikave, në vitin 2022, në Gjermani jetonin 1.1 milionë njerëz më shumë krahasuar me një vit më parë.

Emigrantët më shumë kompensuan shkallën e ulët të lindjeve dhe plakjen e popullsisë. Vetëm në gjysmën e parë të vitit, 740 mijë ukrainas mbërritën në Gjermani.

Në kulmin e krizës së mëparshme të migracionit të shkaktuar nga dhuna në Siri, Afganistan dhe Irak, në gjysmën e dytë të vitit 2015, 756,000 banorë të rinj u shpërngulën në Gjermani.

Fluksi i emigrantëve që vijnë nga vende të tjera përveç Ukrainës u rrit gjithashtu në vitin 2022, pas viteve të rritjes së ngadaltë për shkak të pandemisë COVID-19, sipas shërbimit të statistikave.

Sipas zyrës së statistikave, balanca midis numrit të emigrantëve ishte në nivelin më të lartë që nga fillimi i mbledhjes së të dhënave në Gjermani në vitin 1950 dhe katër herë më i lartë se një vit më parë.

Mbërritja e emigrantëve në moshë pune kompensoi popullsinë në plakje. Ndërsa përqindja e përgjithshme e gjermanëve në moshë pune (15 deri në 63 vjeç) ishte 61.6% në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 75.9%.