Vetëm për 11 ditët e para të prillit, Kosova importoi 5.4 milionë euro energji elektrike

Vetëm në 11 ditët e para të muajit prill, KESCO ka njoftuar se është importuar rreth 5.4 milionë euro energji elektrike. 

“Rënia e temperaturave dhe pamjaftushmëria e mbulimit të konsumit nga prodhimi vendor ka ndikuar që të importohet energji elektrike në këtë vlerë”, sipas KESCO.

Brenda këtyre datave prodhimi vendor nuk ka mbuluar të gjithë nevojën për konsum, ndërsa piku më i lartë i regjistruar në këtë periudhë ka arritur deri në 1100 MË\h. Rrjedhimisht, importi ka qenë I domosdoshëm për të mbuluar këtë diferencë në mes konsumit dhe prodhimit.

Konsumi mesatar ditor ka arritur deri në 19,500 MWh, ose 810 megavat në orë, kurse çmimi në berza ndërkombëtare është mbi 130 euro për megavat/orë.

KESCO bën thirrje që të kursehet rryma në këto rrethana.

“Në këto rrethana ajo se çfarë është e rëndësishme për të gjithë sistemin, është vazhdimi i kursimit të energjisë. Pra, të gjitha këshillat e ndara se si të kursehet energjia elektrike duhet të jenë pjesë e përditshmërisë sonë, sidomos në periudha të tilla kur pasojat e krizës energjetike globale kanë prekur rëndë të gjithë sistemin elektroenergjetik. Pavarësisht të gjitha pengesave të cilat dalin rrugës, ne gjithmonë do të bëjmë më të mirën tonë për të pasur furnizim stabil dhe të qëndrueshëm për konsumatorët tanë”.