Rritet vlera e kredive në Kosovë, depozitat kapin vlerën 172 milionë euro

Bankat kanë thyer rekord të ri duke shënuar  7.40 miliardë euro, vlerën e aseteve bankare, ndërsa  4.95 miliardë euro, vlera e kredive bruto,  6.00 miliardë euro, vlera e depozitave të klientëve,  172.20 milionë euro, vlera kredive të reja, 78.70 milionë euro, vlera e depozitave të reja,  82.40%, raporti kredi-depozita, 6.34%, norma e interesit në kredi,  2.89%, norma e interesit në depozita

Shtatë miliardë e 400 milionë euro janë asetet e bankave komerciale në Republikën e Kosovës dhe se investimet e këtyre institucioneve jashtë vendit kanë arritur në 1.20 miliard euro.

Kështu thuhet në statistikat e bankave komerciale për muajin shkurt 2024, të publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), duke shtuar vlera e kredive bruto ka arritur në 4.95 miliardë euro me një rritje prej 60.40 milionë euro, derisa shuma e depozitave të klientëve është 6.00 miliardë euro.

Sipas raportit, kapitali u bankave komerciale për këtë muaj ishte 894.10 milionë euro.

Tutje, BQK tregon se vlera e kredive të reja ishte 172.20 milionë euro, derisa shuma e depozitave të reja arriti në 78.70 milionë euro.

Po ashtu, norma mesatare e interesit në depozita ishte 2.89%, ndërsa norma mesatare e interesit në kredi ishte 6.34% ku në muajin paraprak ka qenë 6.38%.

Raporti kredi-depozita për këtë muaj ishte në nivelin 82.40%, kurse margjina e normës së interesit në kredi dhe depozita ishte 3.50%.