Kryetari Veliu nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me MAPL dhe SDC/DEMOS

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu ka nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Helvetas Swiss Intercooperation (DEMOS) për bashkëfinancimin e projekteve në kuadër të grantit të performancës.

Me rastin e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, Kryetari Veliu tha se Komuna e Podujevës është përfituese e këtij granti falë performancës së mirë, ndërsa mjetet e do të investohen në projekte të rëndësishme për qytetarët e Komunës së Podujevës.

Shuma totale e planifikuar për këto projekte është 420,641.00 euro, kontributi i grantit është 199.872.00 euro, ndërsa kontributi i Komunës së Podujevës në realizimin e projekteve është 220,769.00 euro.

Projektet e planifikuara për realizim nga Komuna e Podujevës, me mjetet e këtij granti, janë: Ndërtimi i ambulancës në fshatin Majac, rregullimi i shtratit të Lumit Llap (vazhdim i projektit) dhe ndërtimi i shtëpive në Lagjen e Dëshmorëve në Balloc (vazhdim i projektit).

Qëllimi kryesor i Grantit të performancës është stimulimi i komunave për përmirësimin e mëtutjeshëm të performancës së tyre në fushën e qeverisjes demokratike, menaxhimit komunal dhe integritetit.