Kuvendi i Kosovës sot mbanë seancën e radhës

Sot do të mbahet seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës.

Seanca pritet të fillojë nga ora 13:00.

Pos katër pikave të reja në rendin e ditës janë edhe pikat e papërfunduara nga seancat e mbajtura më 7 dhe 24 tetor.

Rendi i ditës:

Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 7 dhe 24 tetor 2022:
Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-175 për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar,
Shqyrtimi i Propozim-rezolutës për gjendjen në sektorin e shëndetësisë,
Shqyrtimi i Rekomandimeve lidhur me Raportin e auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2021,
Shqyrtimi i Rekomandimeve lidhur me Raportin e auditimit për pasqyrat financiare të Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës për vitin 2021.