Komisioni hetimor për energji interviston sot kryeshefat nga KEDS-KESCO

Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimmarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022, në nivelin legjislativ, ekzekutiv, rregullator dhe në ndërmarrje publike sot mbanë mbledhje.

Në këtë mbledhje do të bëhet intervistimi i dëshmitarëve nga KEDS dhe KESCO.

Do të intervistohen Alpin Dogan, kryeshef ekzekutiv në KEDS, Serhat Mesut Dinc, kryeshef ekzekutiv në KESCO dhe Alper Erbas, kryeshef ekzekutiv në KEDS për periudhën 2019-2021