Kuvendi mban seanca, në rend dite buxheti

Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancën e radhës e cila pritet të fillojë nga ora 10:00.

Në rend të ditës pritet të jenë katër pika.

Në mesin e tyre do të jetë edhe diskutimi i Projektligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Kosovës.

Rendi i plotë i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,

2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

3. Pyetjet parlamentare,

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023.