KEK-u shpall konkurs për punëtor

Korporata Energjetike e Kosovës ka shpallur konkurs për punëtor, në konkursin e pubikuar thuhet se kjo kompani kërkon 130 punëtor si punëkryerës në teknikën e makinerisë.
më poshtë linku për aplikim 👇

Shpallje