Kjo është shuma e parave që diaspora e solli në Kosovë , deri në muajin tetor

Diaspora e Kosovës ndër vite kanë qen ndër kontribuesit me të mëdhej të buxhetit të shtetit tonë , e kjo duket se nuk ka ndyshuar as në ketë vit , ku vetëm deri në muajin tetor ata sollën në vendlindje mbi 1.2 miliard euro

Kështu thuhet në statistikat e remitancave dhe institucioneve tjera financiare për muajin tetor  2023, të publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), duke shtuar se vlera e tyre, sipas  vlerësimeve, muaj ishin 110.5 milionë euro. 

Sipas raportit, prurjet më të mëdha e këtyre dërgesave ishin nga institucionet financiare jo-  bankare me pjesëmarrje prej 60.4%, pasuar nga kanalet tjera me 24.2% dhe bankat me 15.4%. 

Për sa i përket aseteve të kompanive të sigurimit, deri në muajin shtator vlera e tyre ishte  300.4 milionë euro. Ndërsa, asetet e fondeve pensionale kanë arritur vlerën e 2.60 miliardë  eurove. 

Në fund, BQK-ja tregon se asetet e ndërmjetësve tjerë financiar në fund të muajit tetor 2023  janë rritur për 17.6 milionë euro, krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën e 496.5  milionë eurove. 

● 1.2 miliard euro, vlera e dërgesave nga mërgata 

● 300.4 milionë euro, asetet e kompanive të sigurimit 

● 2.6 miliardë euro, asetet e fondeve pensionale 

● 496.5 milionë euro, asetet e ndërmjetësuesve të tjerë financiar