Nesër mblidhet Kuvendi i Kosovës , ky është rendi i ditës

Kuvendi i Kosovës nesë do të mbajë seancë plenare.

Seanca pritet të fillojë në ora 10:00.

Në rend dite pritet të shqyrtohen 11 pika.

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i rekomandimit të Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti për shkarkimin e kryesueses dhe anëtarët e Bordit të Komisionit për Pavarur për Miniera dhe Minerale,

2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-125 për Pronën Publike,

3.Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-168 për Prokurorinë Speciale,

4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-188 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës.

5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/-L-187 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.08/L-032 të Procedurës Penale.

6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-194 për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovë,

7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-245 për artin dhe kulturën.

8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-241 për vlerësimin strategjik mjedisor,

9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-242 për performancën energjetike të ndërtesave.

10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-246 për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi.

11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit Civil.